Lediga tjänster

Erfaren Exploateringsingenjör

Avdelningen för planering och samordning, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-08-18


Erfaren Socialsekreterare

Håbo Kommun, Socialförvaltningen, Avd för stöd till barn, unga och vuxna, Bålsta
Sista ansökningsdatum 2024-07-26


Erfaren Socialsekreterare

Håbo Kommun, Socialförvaltningen, Avd för stöd till barn, unga och vuxna, Bålsta
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Administrativ chef

Barn- och utbildningsförvaltningen, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-07-21


Lärare mot yngre åldrar fritidshem och musik F - 5

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-07-25


Lärare mot yngre åldrar fritidshem och bild F -3

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-07-25


Skolsköterska med placering i grundskolan 60-75%, vik 1 år

Barn- och utbildningsförvaltningen, Centrala barn- och elevhälsoenheten, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Undersköterska med erfarenhet till ny demens avdelning

Vård- och omsorgsförvaltningen, Avd för äldreomsorg och sjukvård i hemmet, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-07-31


Undersköterska till korttidsavdelning för äldre

Vård och omsorgsförvaltningen, Stöd till äldre, Bålsta
Sista ansökningsdatum 2024-07-31


Grundlärare mot fritidshem till Futurum/Viby F-6

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Bålsta
Sista ansökningsdatum 2024-07-20


Praktikant inom arkivvetenskap

Kommunledningsförvaltningen, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-12-13


Lärare i idrott och hälsa årskurs 1-6

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-07-19


Lärare i spanska på Futurum årskurs 6-7

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Bålsta
Sista ansökningsdatum 2024-07-18


Rektor Slottsskolan F-6

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-08-01


Rektor till Gransäterskolan F-9

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-08-01


Gymnasielärare i kemi, biologi och naturkunskap på AST-enheten

Barn- och utbildningsförvaltningen, Fridegårdsgymnasiet , Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-08-05


Administratör till Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen, Centrala stödfunktioner Barn- och utbildningsförvaltningen, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-08-05


Handläggare Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen, Centrala stödfunktioner Barn- och utbildningsförvaltningen, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-08-05


Tvärflöjtspedagog Kulturskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-07-19


Pianopedagog Kulturskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-07-19


lärare, till Futurum/Viby, F-6

Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Håbo
Sista ansökningsdatum 2024-08-07